Boerderij

Boerderij Achtervennen is gelegen in de voortuin van Amsterdam. De stad ligt aan de horizon, maar te midden van water, wind en weilanden genieten we van van alles wat de polder te bieden heeft.

De koekoeksbloemen, de grutto. Brede vaarten en wuivend riet. De boerenzwaluw.

Onze kudde bestaat uit 55 zwart bonte Holstein koeien, gekruist met Brown Swiss. Van april tot november lopen de koeien buiten in de wei. We voeren alleen gras (vers of ingekuild) van eigen land, aangevuld met biologisch krachtvoer.

We boeren op een natuurinclusieve manier. Op de 55 hectare grond die bij de boerderij hoort, gebruiken we geen kunstmest en beperkt dierlijke mest. Bij biologisch passen ook geen bestrijdingsmiddelen. Zo dragen we bij aan de verbetering van de biodiversiteit, verminderde uitstoot en beheer van de natuur.

In het verlengde daarvan streven we naar duurzaamheid. Op onze daken liggen in totaal 158 zonnepanelen die de  elektriciteit opwekken. Zonneboilers verwarmen het water en een warmtepomp verwarmt sinds 2017 onze woning.